News > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
10 August 2022
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
 
 

รร-อนุราชประสิทธิ์-800x500-(1).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่...โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

 
        LH Bank โดย คุณศิริพร สื่อเศรษฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาอโศก และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี คุณกัญญา จำปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565