News > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
15 August 2022
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 

รร-หัวหินวิทยาคม-800x500-(1).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่...โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
        LH Bank โดย คุณอิสริยา สุดสวาท ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคกลาง และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี คุณอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565