News > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
17 August 2022
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
 
 

รร-สันกำแพง-800x500-(1).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่...โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

 
        LH Bank โดย คุณอินทร สุรินต๊ะ และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี คุณเพ็ญนภา อุตมงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565