News > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
18 August 2022
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
 
 

รร-ภูเก็ตวิทยาลัย-LHB-(2).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่...โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

 
        LH Bank โดย คุณสุชาติ เถาว์เหลี่ยม ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคใต้ตอนล่างและทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565