News > LH Bank จัดกิจกรรม "รักษ์ป่าชายเลน คืนป่า คืนชีวิตให้ธรรมชาติ"
27 March 2023
LH Bank จัดกิจกรรม "รักษ์ป่าชายเลน คืนป่า คืนชีวิตให้ธรรมชาติ"
 
 

LHBANK-ปลูกป่า-800px-(1).jpg

LH Bank จัดกิจกรรม "รักษ์ป่าชายเลน คืนป่า คืนชีวิตให้ธรรมชาติ"

 
        LH Bank จัดกิจกรรรม CSR “รักษ์ป่าชายเลน คืนป่า คืนชีวิตให้ธรรมชาติ” ร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวน 1,717 ต้น เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 1,600 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ เพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้คงอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับจิตอาสา จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ