News > LH Bank มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
27 October 2022
LH Bank มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 

LH-Bank-บริจาคน้ำดื่ม-จ-อุบล-800x500-(1).jpg

LH Bank มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9,000 ขวด

 
        LH Bank โดย คุณชุติมา ภูจำปา ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงาน เป็นผู้แทนธนาคารมอบน้ำดื่ม จำนวน 9,000 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู โดยมี คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รวมใจช่วยอุทกภัยอุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565