News > LH Bank สนันสนุนวงเงินสินเชื่อ 800 ล้านบาท แก่ บจก. สินแพทย์
02 December 2022
LH Bank สนันสนุนวงเงินสินเชื่อ 800 ล้านบาท แก่ บจก. สินแพทย์
 
 

Website-800x590-(5).jpg

LH Bank สนันสนุนวงเงินสินเชื่อ 800 ล้านบาท แก่ บจก. สินแพทย์

 
        LH Bank โดยคุณวิศาลศรี นิโลดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ร่วมลงนามสัญญาให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ Syndicated Loan จำนวน 800 ล้านบาท แก่ บริษัท สินแพทย์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการ Medical Complex Ramintra (ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กม.8) เป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทาง และการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร ถือป็น Flagship แห่งใหม่ย่านรามอินทราที่มีศักยภาพ และเตรียมพร้อมสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียในอนาคต โดยมี คุณสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สินแพทย์ จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565