News > LH Bank รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
06 September 2022
LH Bank รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
 
 

Website-คอรร์รัปชัน800x590-(1).jpg


LH Bank รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน


        LH Bank โดยคุณวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน วันที่ 6 กันยายน 2565