News > LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2
07 April 2023
LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2
 
 

LHBank-รร-วัดสังข์กระจาย-800x590-(1).jpg

ห้องแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

 
        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน ห้องสมุดแห่งนี้ได้ปรับพื้นที่ให้โปร่ง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำ Character AVATAR มาช่วยเพิ่มสีสันให้มีความน่ารักและสนุก พร้อมมอบหนังสือเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่น้องๆ โดยมี คุณธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ช่วยกันทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ จัดเรียงหนังสือใหม่ และกิจกรรม DIY นิทานผ้ากันเปื้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับน้องๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566