News > LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
10 February 2023
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 
 

LHBANK-CSR-100223-800px-(2).jpg

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนพระดาบส

 
        คุณเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 912 รายการ ให้แก่โรงเรียนพระดาบส เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกซ่อมและใช้ประกอบเป็นวิชาชีพ โดยมี พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566