News > LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย
15 March 2023
LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย
 
 

CSR-รร-วัดคลองเตย-800x590-(2).jpg

ห้องแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดคลองเตย

 
        LH Bank นำโดยทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และจิตอาสาจากทีม Retail Advisory and Sales Network และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องสมุดแห่งนี้ได้ปรับพื้นที่ให้โปร่ง และนำ Character Avatar มาเพิ่มสีสันความน่ารักและความสนุก พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูลและหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ โดยมีคุณนันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์โรงเรียนวัดคลองเตย เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ช่วยกันทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ จัดเรียงหนังสือใหม่ และกิจกรรม DIY นิทานผ้ากันเปื้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับน้องๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดคลองเตย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566