News > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งต่อความสุขมอบตุ๊กตา
26 January 2023
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งต่อความสุขมอบตุ๊กตา
 
 

บริจาคตุ๊กตา-LHBank-800x590-(1).jpg

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ส่งต่อความสุขมอบตุ๊กตาให้กับน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 
        คุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพ และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนส่งมอบตุ๊กตา ในโครงการ “ตุ๊กตานี้...พี่ให้น้อง” ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 400 ตัว เพื่อส่งต่อความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี คุณวิราวรรณ สร้อยมณี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี พญาไท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566