News > LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองใหม่
27 March 2023
LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองใหม่
 
 

LHBANK-รร-วัดตองเตย-800x590-(1).jpg

ห้องแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดคลองใหม่

 
        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนวัดคลองใหม่ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องสมุดแห่งนี้ ได้ปรับพื้นที่ให้โปร่ง และนำ Character Avatar มาเพิ่มสีสันความน่ารักและความสนุก พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูลและหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ โดยมี คุณมหิศร นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่ เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ช่วยกันทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ จัดเรียงหนังสือใหม่ และกิจกรรม DIY นิทานผ้ากันเปื้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับน้องๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดคลองใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566