News > LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2
27 April 2023
LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2
 
 

LH-Bank-รร-ประถมทวีธาภิเศกWebsite-800x590.jpg

ห้องแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

 
        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ #ปี 2 ให้แก่โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องสมุดแห่งนี้ได้ปรับพื้นที่ให้โปร่ง และนำ Character Avatar มาช่วยเพิ่มสีสันให้มีความน่ารักและสนุก พร้อมมอบหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ โดยมี คุณสุปราณี อุปรา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ช่วยกันทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ จัดเรียงหนังสือใหม่ และกิจกรรม DIY นิทานผ้ากันเปื้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับน้องๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566