Personal > LH Bank Advisory > Economic Insight Video > แรงกระเพื่อมแบงก์สหรัฐฯ อุ้มทองคำพุ่งยาว หรือแค่ชั่วคราว
27 มีนาคม 2566

แรงกระเพื่อมแบงก์สหรัฐฯ อุ้มทองคำพุ่งยาว หรือแค่ชั่วคราว ประจำวันที่ 27 มี.ค. 66 โดย LH Bank

 
เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 27 มี.ค. 66 โดย LH Bank

พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณปณัย จิตจาตุรันต์
LH Bank Advisory

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight 
ประจำวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ แรงกระเพื่อมแบงก์สหรัฐฯ อุ้มทองคำพุ่งยาว หรือแค่ชั่วคราว เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง