LH Bank Internship Program
 
    
  

โครงการนักศึกษาฝึกงาน/ สหกิจศึกษา

เปิดโอกาสสำหรับนิสิต/นักศึกษา ในการเรียนรู้ สู่โลกแห่งการทำงานที่แท้จริงกับโครงการ LH Bank Internship Program โอกาสสำคัญในการเรียนรู้งานจริงและเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเรา พร้อมเปิดมุมมองด้านการธนาคารและการบริการทางการเงิน ร่วมพัฒนาศักยภาพโดยพนักงานมากประสบการณ์ของเรา ผ่านเรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรมตลอดโครงการฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม

  • Resume
  • Transcript
  • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย (กรณีผ่านสัมภาษณ์)

************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Nalinrat Ratsomboon 063-906-6660
Kritchaporn Dontree  096-951-3892
Pathromrat Sripitak  063-906-1112
Wannaporn Rungreang  064-184-3530
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 
   
  • ส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองด้านธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร รวมถึงการได้สร้างสรรค์ผลงานและความคิดใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้จากพนักงานธนาคารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในสายงาน
  • เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน พัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต
  • เปิดโอกาสให้ได้ค้นหาความชอบและโอกาสทางอาชีพของตนเอง
  • ส่งเสริมช่องทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร