อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
24/05/2567 24 พฤษภาคม 2567 16:00
รอบเวลา 16:00
หน่วย : บาท
24 พฤษภาคม 2567 16:00
รอบเวลา 16:00
หน่วย : บาท
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
USD $1 - $2USD 235.4600036.91000---
USD $5 - $20USD 135.8600036.91000---
USD $50 - $100USD36.2600036.9100036.3600036.4600036.86000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.5455047.4955045.9955046.0955046.99550
HONG KONG DOLLARHKD4.544654.79465---
JAPANESE YENJPY22.6440023.9440022.8940022.9440023.74400
SINGAPORE DOLLARSGD26.6673927.5174026.7673926.8673927.36740
CHINACNY4.760355.310354.960355.010355.11035
EUROEUR38.9404540.2904539.1904539.2404539.99045
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5050024.8550023.8050023.8550024.55500
KOREAN WONKRW0.024770.02878---
USD $1 - $2USD 235.5100036.96000---
USD $5 - $20USD 135.9100036.96000---
USD $50 - $100USD36.3100036.9600036.4100036.5100036.91000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.5920047.5420046.0420046.1420047.04200
HONG KONG DOLLARHKD4.550654.80065---
JAPANESE YENJPY22.6680023.9680022.9180022.9680023.76800
SINGAPORE DOLLARSGD26.6933327.5433426.7933326.8933327.39334
CHINACNY4.766605.316604.966605.016605.11660
EUROEUR38.9761540.3261539.2261539.2761540.02615
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5100024.8600023.8100023.8600024.56000
KOREAN WONKRW0.024790.02880---
USD $1 - $2USD 235.5400037.00000---
USD $5 - $20USD 135.9400037.00000---
USD $50 - $100USD36.3400037.0000036.4400036.5400036.95000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6275047.5775046.0775046.1775047.07750
HONG KONG DOLLARHKD4.554854.80485---
JAPANESE YENJPY22.6940023.9940022.9440022.9940023.79400
SINGAPORE DOLLARSGD26.7222327.5722326.8222326.9222327.42223
CHINACNY4.771505.321504.971505.021505.12150
EUROEUR39.0103540.3603539.2603539.3103540.06035
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5250024.8750023.8250023.8750024.57500
KOREAN WONKRW0.024800.02881---
USD $1 - $2USD 235.5200036.97000---
USD $5 - $20USD 135.9200036.97000---
USD $50 - $100USD36.3200036.9700036.4200036.5200036.92000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6050047.5550046.0550046.1550047.05500
HONG KONG DOLLARHKD4.551204.80120---
JAPANESE YENJPY22.6850023.9850022.9350022.9850023.78500
SINGAPORE DOLLARSGD26.7168027.5668026.8168026.9168027.41680
CHINACNY4.768755.318754.968755.018755.11875
EUROEUR38.9979540.3479539.2479539.2979540.04795
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5400024.8900023.8400023.8900024.59000
KOREAN WONKRW0.024810.02882---
USD $1 - $2USD 235.4900036.95000---
USD $5 - $20USD 135.8900036.95000---
USD $50 - $100USD36.2900036.9500036.3900036.4900036.90000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6045047.5545046.0545046.1545047.05450
HONG KONG DOLLARHKD4.547854.79785---
JAPANESE YENJPY22.6690023.9690022.9190022.9690023.76900
SINGAPORE DOLLARSGD26.6993127.5493126.7993126.8993127.39931
CHINACNY4.764805.314804.964805.014805.11480
EUROEUR38.9966540.3466539.2466539.2966540.04665
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5250024.8750023.8250023.8750024.57500
KOREAN WONKRW0.024790.02880---
USD $1 - $2USD 235.5300036.99000---
USD $5 - $20USD 135.9300036.99000---
USD $50 - $100USD36.3300036.9900036.4300036.5300036.94000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6460047.5960046.0960046.1960047.09600
HONG KONG DOLLARHKD4.553304.80330---
JAPANESE YENJPY22.6900023.9900022.9400022.9900023.79000
SINGAPORE DOLLARSGD26.7339327.5839326.8339326.9339327.43393
CHINACNY4.770555.320554.970555.020555.12055
EUROEUR39.0509540.4009539.3009539.3509540.10095
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5600024.9100023.8600023.9100024.61000
KOREAN WONKRW0.024810.02882---
USD $1 - $2USD 235.5300036.99000---
USD $5 - $20USD 135.9300036.99000---
USD $50 - $100USD36.3300036.9900036.4300036.5300036.94000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6460047.5960046.0960046.1960047.09600
HONG KONG DOLLARHKD4.553304.80330---
JAPANESE YENJPY22.6900023.9900022.9400022.9900023.79000
SINGAPORE DOLLARSGD26.7339327.5839326.8339326.9339327.43393
CHINACNY4.770555.320554.970555.020555.12055
EUROEUR39.0509540.4009539.3009539.3509540.10095
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5600024.9100023.8600023.9100024.61000
KOREAN WONKRW0.024810.02882---
USD $1 - $2USD 235.4900036.95000---
USD $5 - $20USD 135.8900036.95000---
USD $50 - $100USD36.2900036.9500036.3900036.4900036.90000
BRITISH POUND STERLINGGBP45.6175047.5675046.0675046.1675047.06750
HONG KONG DOLLARHKD4.547054.79705---
JAPANESE YENJPY22.6690023.9690022.9190022.9690023.76900
SINGAPORE DOLLARSGD26.7214227.5714226.8214226.9214227.42142
CHINACNY4.765355.315354.965355.015355.11535
EUROEUR39.0223540.3723539.2723539.3223540.07235
AUSTRALIAN DOLLARAUD23.5550024.9050023.8550023.9050024.60500
KOREAN WONKRW0.024830.02884---
หมายเหตุ
 
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง