รายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
รายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
 
ระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
 

ระยะเวลาการให้บริการ (SLA)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
 
การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2567

ไตรมาส 1/2567

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2566

ไตรมาส 4/2566

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไตรมาส 3/2566

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไตรมาส 2/2566

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ไตรมาส 1/2566

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2565

ไตรมาส 4/2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

ไตรมาส 3/2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ไตรมาส 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ไตรมาส 1/2565

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2564

ไตรมาส 4/2564

ประกาศ ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาส 3/2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ไตรมาส 2/2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ไตรมาส 1/2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2563

ไตรมาส 4/2563

ประกาศ ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564

ไตรมาส 3/2563

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ไตรมาส 2/2563

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ไตรมาส 1/2563

ประกาศ ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2563

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2562

ไตรมาส 4/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ไตรมาส 3/2562

ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

ไตรมาส 1-2/2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

การเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบที่สำคัญขัดข้อง
 
การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2567

ไตรมาส 2/2567

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ไตรมาส 1/2567

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2566

ไตรมาส 4/2566

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ไตรมาส 3/2566

ประกาศ ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2566

ไตรมาส 2/2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ไตรมาส 1/2566

ประกาศ ณ วันที่ 06 เมษายน 2566

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2565

ไตรมาส 4/2565

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

ไตรมาส 3/2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ไตรมาส 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ไตรมาส 1/2565

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการประจำปี 2564

ไตรมาส 4/2564

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

ไตรมาส 3/2564

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564