ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
11 สิงหาคม 2565
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
 
 

รร-ธัญรัตน์-800x500-(1).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่...โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

 
        LH Bank โดย คุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพฯ และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี คุณรัชชานนท์ พูลสิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565