ติดต่อเรา > ติดต่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทําการ

จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์

1327

โทรสาร

0 2677 7223

ติดต่อ LH Bank

LH Bank ยินดีตอบทุกปัญหาของท่าน และ/หรือ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/แนะนำ/ติชม บริการของธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งอีเมลมาที่ callcenter@lhbank.co.th

เรื่องที่ต้องการติดต่อ
ประเภทลูกค้า
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
กรุณาระบุตัวตน