ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากย้อนหลัง
อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝากย้อนหลัง
 

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (17/01/2565)

วันที่มีผล : 17/01/2565 วันที่ประกาศ : 17/01/2565

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (08/12/2564)

วันที่มีผล : 08/12/2564 วันที่ประกาศ : 08/12/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (20/08/2564)

วันที่มีผล : 20/08/2564 วันที่ประกาศ : 20/08/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (9/08/2564)

วันที่มีผล : 09/08/2564 วันที่ประกาศ : 09/08/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (21/07/2564)

วันที่มีผล : 21/07/2564 วันที่ประกาศ : 21/07/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (14/07/2564)

วันที่มีผล : 14/07/2564 วันที่ประกาศ : 14/07/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (25/05/2564)

วันที่มีผล : 25/05/2564 วันที่ประกาศ : 24/05/2564

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ (1/04/2563)

วันที่มีผล : 01/04/2563 วันที่ประกาศ : 01/04/2563

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่ใช้บริการผ่านช่องทาง LH Bank Speedy & LH Bank M Choice 25/12/2562

วันที่มีผล : 25/12/2562 วันที่ประกาศ : 25/12/2562

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ 11/12/2562

วันที่มีผล : 11/12/2562 วันที่ประกาศ : 11/12/2562

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ 24/06/2562

วันที่มีผล : 24/06/2562 วันที่ประกาศ : 24/06/2562

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่ใช้บริการผ่านช่องทาง LH Bank Speedy และ LH Bank M Choice 1/5/2562

วันที่มีผล : 25/04/2562 วันที่ประกาศ : 25/04/2562

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่ใช้บริการผ่านช่องทาง LH Bank Speedy และ LH Bank M Choie 9/04/2562

วันที่มีผล : 02/04/2562 วันที่ประกาศ : 02/04/2562