ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง
 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 1 เมษายน 2564

วันที่มีผล : 01/04/2564 วันที่ประกาศ : 01/04/2564

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 14 เมษายน 2563

วันที่มีผล : 14/04/2563 วันที่ประกาศ : 13/04/2563