ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
 

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ก.ย. 2563

วันที่มีผล : 25/09/2563 วันที่ประกาศ : 25/09/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 9 ก.ค. 2563

วันที่มีผล : 09/07/2563 วันที่ประกาศ : 09/07/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 7 ม.ค. 2563

วันที่มีผล : 07/01/2563 วันที่ประกาศ : 07/01/2563