ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
 

เงื่่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ก.ย. 2563

วันที่มีผล : 25/09/2564 วันที่ประกาศ : 25/09/2564

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 9 ก.ค. 2563

วันที่มีผล : 09/07/2564 วันที่ประกาศ : 09/07/2564

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 7 ม.ค. 2563

วันที่มีผล : 07/01/2564 วันที่ประกาศ : 07/01/2564