ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > 3 J สู่ 3 Theme ลงทุนยุคไบเดน : บทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 ก.พ.64 โดย LH Bank
01 กุมภาพันธ์ 2564

3 J สู่ 3 Theme ลงทุนยุคไบเดน : บทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 ก.พ.64 โดย LH Bank
 

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

 
รับชมบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและมุมมองยุทธศาสตร์  3J สู่ Theme 3J
ปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณวุฒิชัย กมลสันติสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Head of Retail Product and Marketing  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง