ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > BEWARE "Sell in May" จังหวะเข้าลงทุน ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประจำวันที่ 10 พ.ค.64 โดย LH Bank
10 พฤษภาคม 2564

BEWARE "Sell in May" จังหวะเข้าลงทุน ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประจำวันที่ 10 พ.ค.64 โดย LH Bank
 

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

 
รับชมบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ BEWARE "Sell in May" จังหวะเข้าลงทุน ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง