ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > BIG TRENDS OF 2022 (PART II) สินทรัพย์ไหนควรเลือกลงทุน ประจำวันที่ 17 ม.ค. 65 โดย LH Bank
17 มกราคม 2565

BIG TRENDS OF 2022 (PART II) สินทรัพย์ไหนควรเลือกลงทุน ประจำวันที่ 17 ม.ค. 65 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 17 ม.ค. 65 โดย LH Bank

พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight 
ประจำวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ BIG TRENDS OF 2022 (PART II) สินทรัพย์ไหนควรเลือกลงทุน เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง