ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > เช็คสุขภาพตลาดหุ้นจีน ยามที่นโยบายภาครัฐกดดันตลาดหุ้น ประจำวันที่ 19 ก.ค. 64 โดย LH Bank
19 กรกฎาคม 2564

เช็คสุขภาพตลาดหุ้นจีน ยามที่นโยบายภาครัฐกดดันตลาดหุ้น ประจำวันที่ 19 ก.ค. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 19 ก.ค. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ เช็คสุขภาพตลาดหุ้นจีน ยามที่นโยบายภาครัฐกดดันตลาดหุ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง