ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > วัคซีนปลุกโลก จับจังหวะ Comeback of Thai REITs ประจำวันที่ 15 มี.ค.64 โดย LH Bank
15 มีนาคม 2564

วัคซีนปลุกโลก จับจังหวะ Comeback of Thai REITs ประจำวันที่ 15 มี.ค.64 โดย LH Bank
 

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

 
รับชมบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ วัคซีนปลุกโลก จับจังหวะ Comeback of Thai REITs เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง