ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > เมื่อตลาดปรับเข้าสู่โหมดเชิงรับมากขึ้น Defensive is bold ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64 โดย LH Bank
13 กันยายน 2564

เมื่อตลาดปรับเข้าสู่โหมดเชิงรับมากขึ้น Defensive is bold ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ เมื่อตลาดปรับเข้าสู่โหมดเชิงรับมากขึ้น Defensive is bold  เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง