ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคุมเงินเฟ้อได้อยู่จริงหรือ? ประจำวันที่ 24 ม.ค. 65 โดย LH Bank
24 มกราคม 2565

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคุมเงินเฟ้อได้อยู่จริงหรือ? ประจำวันที่ 24 ม.ค. 65 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 24 ม.ค. 65 โดย LH Bank

พร้อมสัมภาษณ์สด
ดร. กวินทร์  ภู่พกสกุล
ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight 
ประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคุมเงินเฟ้อได้อยู่จริงหรือ? เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง