ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > การวางแผนการเงินหลังเกษียณด้วยประกันชีวิต ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 64 โดย LH Bank
20 ธันวาคม 2564

การวางแผนการเงินหลังเกษียณด้วยประกันชีวิต ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 64 โดย LH Bank
 
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และด้วยค่าเฉลี่ยของอายุของคนไทยที่มากขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นและแพงขึ้น การวางแผนการเงินหลังเกษียณจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
 
มาทำความรู้จัก การวางแผนการเงินหลังเกษียณด้วยประกันชีวิต ให้มากขึ้น
โดยคุณปารเมษฐ์ เจริญกิจโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง