ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > GOLDILOCKS US BOND YIELD : กับความท้าทายของเฟด ประจำวันที่ 22 มี.ค.64 โดย LH Bank
22 มีนาคม 2564

GOLDILOCKS US BOND YIELD : กับความท้าทายของเฟด ประจำวันที่ 22 มี.ค.64 โดย LH Bank
 

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

 
รับชมบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ GOLDILOCKS US BOND YIELD : กับความท้าทายของเฟด เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง