ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > Positive sign of China stock market หนุนลงทุนระยะกลางถึงยาว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 64 โดย LH Bank
18 ตุลาคม 2564

Positive sign of China stock market หนุนลงทุนระยะกลางถึงยาว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 18 ต.ค. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ Positive sign of China stock market หนุนลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง