ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > เจาะลึก LH Bank The Premium Lives' Advisor
27 กันยายน 2564

เจาะลึก LH Bank The Premium Lives' Advisor
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 27 ก.ย. 64 โดย LH Bank
 
“เจาะลึก LH Bank The Premium Lives' Advisor ประกันภัยที่คัดสรรทุกความคุ้มครอง พร้อมเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์
คุณปารเมษฐ์ เจริญกิจโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง