ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > จับตาหุ้นเปิดประเทศ กลุ่ม REITS แนวโน้มเป็นอย่างไร ประจำวันที่ 8 พ.ย. 64 โดย LH Bank
08 พฤศจิกายน 2564

จับตาหุ้นเปิดประเทศ กลุ่ม REITS แนวโน้มเป็นอย่างไร ประจำวันที่ 8 พ.ย. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 8 พ.ย. 64 โดย LH Bank
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ จับตาหุ้นเปิดประเทศ กลุ่ม REITS แนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง