ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > Taper Tantrum ความเสี่ยงในช่วงถัดไป? เลือกลงทุนสินทรัพย์คุณภาพสูง วันที่ 21 มิ.ย. 64 โดย LH Bank
21 มิถุนายน 2564

Taper Tantrum ความเสี่ยงในช่วงถัดไป? เลือกลงทุนสินทรัพย์คุณภาพสูง วันที่ 21 มิ.ย. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ Taper Tantrum ความเสี่ยงในช่วงถัดไป? เลือกลงทุนสินทรัพย์คุณภาพสูง เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง