ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > เงินเฟ้อในเศรษฐกิจไทย อะไรที่แตกต่าง...อะไรที่ควรรู้ ประจำวันที่ 31 ม.ค. 65 โดย LH Bank
31 มกราคม 2565

เงินเฟ้อในเศรษฐกิจไทย อะไรที่แตกต่าง...อะไรที่ควรรู้ ประจำวันที่ 31 ม.ค. 65 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 31 ม.ค. 65 โดย LH Bank

พร้อมสัมภาษณ์สด
ดร. กวินทร์  ภู่พกสกุล
ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight 
ประจำวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ เงินเฟ้อในเศรษฐกิจไทย อะไรที่แตกต่าง...อะไรที่ควรรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง