ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > ตลาดหุ้นเวียดนาม กับการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรง ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 โดย LH Bank
06 กันยายน 2564

ตลาดหุ้นเวียดนาม กับการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรง ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ ตลาดหุ้นเวียดนาม กับการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรง เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง