ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > Volatile Market REITs ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือไม่ ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64 โดย LH Bank
09 สิงหาคม 2564

Volatile Market REITs ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือไม่ ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64 โดย LH Bank
 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64 โดย LH Bank
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ Volatile Market REITs ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
 
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง