ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO เศรษฐกิจ Insight > WINNER & LOSER OF 2021 เตรียมรับมือปี 2022 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 64 โดย LH Bank
13 ธันวาคม 2564

WINNER & LOSER OF 2021 เตรียมรับมือปี 2022 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 64 โดย LH Bank
 

พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
 
รับชมบทวิเคราะห์ WINNER & LOSER OF 2021 เตรียมรับมือปี 2022 เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง