ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO บทสัมภาษณ์ > “Season Change” ปรับกลยุทธ์รับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
1 พฤษภาคม 2565

“Season Change” ปรับกลยุทธ์รับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 
Exclusive Interview โดยผู้เชี่ยวชาญสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน

▶ เมื่อเงินเฟ้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีความผันผวนรายล้อม
▶ เงินเฟ้อ New High แต่พอร์ตการลงทุน New Low อยู่หรือไม่
▶ ช่วงเวลาที่หนีเสือปะจระเข้แบบนี้ ต้องวางแผนการลงทุนอย่างไร

พบกับ “Exclusive Interview”

โดย คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ดร.กวินทร์ ภู่พกสกุล
ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง