ลูกค้าบุคคล > LH Bank Advisory > VDO บทสัมภาษณ์ > จับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory EP4 ปรับพอร์ตกระจายการลงทุนกับกองทุนหุ้นโลก
12 พฤศจิกายน 2564

จับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory EP4 ปรับพอร์ตกระจายการลงทุนกับกองทุนหุ้นโลก
 

Exclusive Interview โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการลงทุนที่มาวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนทั่วโลกช่วงที่ผ่านมา
 
บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเข้าสู่ Mode RISK ON
ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาของหุ้นเติบโตอีกครั้งจริงหรือไม่ ปัจจัยอะไรเป็นตัวสนับสนุนหุ้นเติบโต
 
เราจะมีวิธีในการคัดสรรหุ้นเติบโต สำหรับการถือยาวทั่วโลกอย่างไร?
พบกับ “ปรับพอร์ตกระจายการลงทุนกับกองทุนหุ้นโลก” โดย
1. คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
2. คุณพรชนก รัตนรุจิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง