ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 27 เมษายน 2565

วันที่มีผล : 27/04/2565 วันที่ประกาศ : 27/04/2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 10 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่มีผล : 10/02/2565 วันที่ประกาศ : 09/02/2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 มกราคม 2565

วันที่มีผล : 12/01/2565 วันที่ประกาศ : 11/01/2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 23 ธันวาคม 2564

วันที่มีผล : 23/12/2564 วันที่ประกาศ : 22/12/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 ตุลาคม 2564

วันที่มีผล : 06/10/2564 วันที่ประกาศ : 05/10/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 23 กรกฎาคม 2564

วันที่มีผล : 23/07/2564 วันที่ประกาศ : 22/07/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 7 พฤษภาคม 2564

วันที่มีผล : 07/05/2564 วันที่ประกาศ : 06/05/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 มีนาคม 2564

วันที่มีผล : 03/03/2564 วันที่ประกาศ : 03/03/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 22 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่มีผล : 22/02/2564 วันที่ประกาศ : 22/02/2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 23 ธันวาคม 2563

วันที่มีผล : 23/12/2563 วันที่ประกาศ : 23/12/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 16 ธันวาคม 2563

วันที่มีผล : 16/12/2563 วันที่ประกาศ : 16/12/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 10 กันยายน 2563

วันที่มีผล : 10/09/2563 วันที่ประกาศ : 10/09/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 20 สิงหาคม 2563

วันที่มีผล : 20/08/2563 วันที่ประกาศ : 20/08/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 สิงหาคม 2563

วันที่มีผล : 06/08/2563 วันที่ประกาศ : 05/08/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 24 มิถุนายน 2563

วันที่มีผล : 24/06/2563 วันที่ประกาศ : 24/06/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2 มิถุนายน 2563

วันที่มีผล : 02/06/2563 วันที่ประกาศ : 02/06/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 13 พฤษภาคม 2563

วันที่มีผล : 13/05/2563 วันที่ประกาศ : 12/05/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 24 เมษายน 2563

วันที่มีผล : 24/04/2563 วันที่ประกาศ : 23/04/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 11 มีนาคม 2563

วันที่มีผล : 11/03/2563 วันที่ประกาศ : 10/03/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่มีผล : 26/02/2563 วันที่ประกาศ : 25/02/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 27 มกราคม 2563

วันที่มีผล : 27/01/2563 วันที่ประกาศ : 24/01/2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 กันยายน 2562

วันที่มีผล : 03/09/2562 วันที่ประกาศ : 02/09/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 28 มิถุนายน 2562

วันที่มีผล : 28/06/2562 วันที่ประกาศ : 27/06/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 15 พฤษภาคม 2562

วันที่มีผล : 15/05/2562 วันที่ประกาศ : 14/05/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 มีนาคม 2562

วันที่มีผล : 06/03/2562 วันที่ประกาศ : 05/03/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่มีผล : 13/02/2562 วันที่ประกาศ : 12/02/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่มีผล : 06/02/2562 วันที่ประกาศ : 05/02/2562