ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์การลงทุน > โครงการสะสมหุ้น Shares Saving Plan
โครงการสะสมหุ้น Shares Saving Plan
 

ออมเงินด้วยการสะสมหุ้น...ที่นี่ ที่เดียว!

ให้การออมและการลงทุนเป็นเรื่องจิ๊บๆ...เพิ่มผลตอบแทนจากการออม ด้วยการลงทุนในหุ้นแบบรายเดือน กับหุ้นพื้นฐานที่มั่นคงจากหุ้นกลุ่ม SET50 เพียงเปิดบัญชีสะสมหุ้น รายเดือน พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับ LH Bank เพื่อชำระค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

LH Bank ให้บริการเปิดบัญชีซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์บัญชีสะสมหุ้น รายเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 5,000 บาท กับ โครงการ “Shares Saving Plan” ผ่านทุกสาขาของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ “Shares Saving Plan” (SSP)

เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนในลักษณะกึ่งการออม ที่เน้นหลักการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เป็นการประยุกต์หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging (DCA) หรือหลักการเฉลี่ยต้นทุนมาใช้ในการลงทุน ด้วยเงินจำนวนคงที่เท่าๆ กันทุกเดือน โดยไม่สนใจว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นเป็นเท่าไร โดยวิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อหุ้น ได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลง และจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น ตามวิธีการนี้ จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นในพอร์ตมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าราคาตลาดได้ จึงเป็น ผลดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นมาก่อน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับกลุ่มคนทำงานประจำ หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาว่างในการดู หน้าจอหุ้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Shares Saving Plan

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่สูงนัก
 • ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมากนัก
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในลักษณะกึ่งการออม และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
 • มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ โดยใช้เงินจำนวนน้อย
 • ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เนื่องจากกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนไม่มากเช่นกับการลงทุนทั่วไป

ขั้นตอนการลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ Shares Saving Plan (SSP)

 1. เลือกหุ้น : เลือกจากหุ้น 51 ตัว* ประกอบด้วย หุ้นกลุ่ม SET50 ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้คัดเลือกแล้วว่า เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด Market Capitalization) สูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และต้องเป็นหุ้นที่มีการกระจายของผู้ถือรายย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อสะท้อนความสามารถในการเข้าลงทุนของนักลงทุน และหุ้น LHBANK*
 2. เลือกวันลงทุน : ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง โดยเลือกลงทุนในวันที่ 1 หรือ 16 ของทุกเดือน
 3. เลือกเงินลงทุน : ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทต่อเดือน
หัวข้อ รายละเอียด
รายชื่อหุ้นในโครงการ

SET 50 + LH BANK* ทั้งหมด 51 หุ้น

(*ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อหุ้น

เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือน

5,000 บาท

(เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น 1,000 บาท 2,000 บาท)

เงินลงทุนขั้นต่ำต่อหุ้น 1,000 บาท
จำนวนหุ้นที่เลือกลงทุนได้สูงสุด 10 หุ้น
วันที่ลงทุน ทุกวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน
ราคาซื้อ ATO (ราคาเปิด)
การชำระราคา

T+2

(2 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการซื้ัอ)

อัตราค่าธรรมเนียม

0.2570% ของจำนวนเงินที่ลงทุน (ไม่มีขั้นต่ำ)

ประกอบด้วย

 1. อัตราค่านายหน้า 0.25%
 2. อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ 0.0050%
 3. อัตราค่าธรรมเนียมกำกับดูแล 0.0010%
 4. อัตราค่าชำระราคาและส่งมอบ 0.0010%

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ธนาคารเป็นผู้อำนวยความสะดวกบริการเปิดบัญชีหลักทรัพย์เท่านั้น บริการแนะนำการลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

โทร. 1327

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง