ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 1 เมษายน 2564

วันที่มีผล: 01/04/2564 , วันที่ประกาศ: 01/04/2564

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 14 เมษายน 2563

วันที่มีผล: 14/04/2563 , วันที่ประกาศ: 13/04/2563