โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรโมชันพิเศษ 

Ploan_HappyCash.png
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย
  • อนุมัติง่าย รับเงินไว
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg
regiter.png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank ทุกสาขา หรือ โทร. 1327

 

กลุ่มลูกค้า รายได้ประจำ (ต่อเดือน) ระยะเวลาผ่อน / อัตราดอกเบี้ย
12 / 24 / 36 / 48 เดือน 60 เดือน
พนักงานประจำ กลุ่มสถาบันการเงิน ≥75,000 บาท 20.99% 20.99%
20.99% เดือนที่ 1-5 = 9.99%
เดือนที่ 6-60 = 24.99%
อื่นๆ* ≥75,000 บาท 22.99% - 23.99%
50,000 - 74,999 บาท 22.99% - 23.99%
30,000 - 49,999 บาท* 23.99%
15,000 - 29,999 บาท* 24.99%
เจ้าของกิจการ ≥50,000 บาท 25.00%

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระดับรายได้และคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

  1. อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
  2. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
  3. กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
  4. หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
  5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  6. เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg
regiter.png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา (โทร. 1327)

Sales Sheet สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง