ลูกค้า SME > บัญชีเพื่อธุรกิจ > ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
 
เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR)
 
       เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR) มีระยะเวลาการฝากให้เลือกตามความต้องการใช้เงิน โดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝากตามยอดเงินฝากแต่ละยอด และจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือตามเงื่อนไขประกาศของธนาคาร
  • มีรูปแบบการฝากเงินที่มีความคล่องตัวในการใช้บริการฝาก-ถอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคล่องตัว
  • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง