ลูกค้า SME > บัญชีเพื่อธุรกิจ > เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
 
download-(3).jpg

เงินฝากออมทรัพย์
 
        เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ทำให้มีความคล่องตัวและดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวัน
 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สะดวกสบาย คล่องตัว ประหยัดเวลา ฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง