ลูกค้า SME > ประกัน > ประกันชีวิต > ประกันคุ้มครองสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล > รวมแบบประกันภัย คุ้มครองสินเชื่อนิติบุคคล
รวมแบบประกันภัย คุ้มครองสินเชื่อนิติบุคคล
 
เลือกความคุ้มครองของคุณได้แล้ว วันนี้! แค่คลิก
 
สร้างความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจคุณ ไม่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทำให้ธุรกิจสะดุดกับ แบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล คุ้มครองภาระหนี้สิน ทั้งจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

download-(4).jpgdownload-(5).jpgdownload-(6).jpg
download-(8).jpg
 
หมายเหตุ
 
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
คำถามที่พบบ่อย
 

Q : การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ ?
A : ไม่มี

Q : เมื่อขอสินเชื่อกับธนาคารจำเป็นต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือไม่ ?
A : ไม่จำเป็น แล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าทำและเกิดเหตุไม่คาดฝันกับลูกค้า และลูกค้าก็จะได้มั่นใจได้ว่า คนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบากหาเงินมาใช้หนี้ค้างกับธนาคาร

Q : การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่ ?
A : ได้ โดยผู้รับประโยชน์ลำดับที่ 1 จะต้องเป็นธนาคาร และลำดับที่ 2 สามารถเป็นบุคคลในครอบครัวได้

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง